Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Obsługiwane płatności
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Rekomendacje 

Znajdź nas 


Partnerzy logistyczni
Regulamin zakupów

 

 

Firma: Ferrosound

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Prezydent m.st. Warszawy

Numer w rejestrze: Wpis do ewidencji gospodarczej o nr 404354

Ferrosound Marcin Walasiński ul.Białostocka 5 03-741 Warszawa
NIP:1132174737

 

 

Adres do reklamacji, hurtownia, sklep:

MDM PLAZA Ferrosound 

Środkawa 7a

05-816 Opacz-Kolonia

tel. 533-533-622

email: vkferro@ferrosound.net 

Dokument sprzedaży ( paragon fiskalny lub faktura vat ) znajduje się wraz z listem przewozowym w okienku foliowym na paczce.

Wyjątek stanowi tylko i wyłącznie przesylka pocztowa (minipaczka) w tym przypadku w/w dokument znajduje się w wewnątrz paczki.

 

Opis procedury reklamacji

  1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ferrosound@ferrosound.net, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2.Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

xero paragonu fiskalnego lub xero fvat lub potwierdzenie płatności za produkt

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Kupującego.

6.W przypadku, gdy reklamacja jest bezzasadna odesłanie produktu jest na koszt klienta zgodnie z cennikiem firmy Inpost Paczkomaty, Poczty Polskiej lub f.kurierskiej Siódemka-DPD o czym klient zostaje poinformowany wraz z decyzją serwisu importera (patrz pkt.4)

7.Nie udzielamy gwarancji na uszkodzenia mechaniczne sprzętu powstałe w wyniku uszkodzenia przy transporcie bez protokołu uszkodzenia. Złożenie reklamacji wymaga dostarczenia nam takiego protokołu spisanego z przewoźnikiem tj kurier, Poczta Polska, Oddzial Inpost Paczkomaty. 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wartość zwracanego produktu.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: vkferro@ferrosound.net . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

Ferrosound 

Środkowa 7a

05-816 Opacz-Kolonia

tel. 533-533-622

WRAZ Z ORYGINAŁ PARAGON FISKALNY LUB XERO FAKTURY VAT

 

--

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Login Allegro: [login kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

--

Koszt zwrotu rzeczy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru przez Konsumenta.
Możliwość odstąpienia od umowy. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany, w żaden sposób trwale użytkowany oraz w oryginalnym opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu i oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru zgodnie z Ustawą o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży.
W przypadku, gdy kupujący zwróci produkt używany, uszkodzony sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu kwoty zakupu klientowi.
Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 

 

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

Ferrosound zobowiązuje się o dostarczenie rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży jeśli takie są wymienione.

 

Kodeks dobrych praktyk:

Cenimy stałą współprace z producentami elektroniki dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom najlepsza cenę przy zachowaniu wysokiej jakości poduktów i błyskawicznej obsłudze klienta. Co cechuje naszą firmę to:

- Szybka realizacja zamówienia,

- Niska hurtowa cena,

- Profesjonalny fachowy kontakt z klientem.

Dbamy, aby oferowany przez nas towar był najwyższej jakości i spełniał wysokie wymagania Klientów. Dzięki zaangażowaniu naszych fachowców, którzy chętnie udzielają porad fachowych, zakupy są czystą przyjemnością.

 

Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Uzyskane w trakcie składania i realizacji zamówienia dane osobowe gromadzone są w naszej bazie danych klientów i wykorzystywane są jedynie w zakresie koniecznym do realizacji bieżącego i/lub przyszłych zamówień. Nie są one w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Polityka Prywatności

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki Ferrosound  (dalej: Ferrosound) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (Serwisie) oraz w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu świadczenia usług Regulamin.


Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez Ferrosound – określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne Ferrosound związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Kto będzie administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych pozostaje Ferrosound z siedzibą w Warszawie przy 
Białostockiej 5

03-741 Warszawa . Możesz skontaktować się z nami np. wysyłając e-mail na adres ferrosound@ferrosound.net

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Jeżeli jesteś Klientem sklepu internetowego ferrosound.net, będziemy przetwarzali Twoje dane w celu prowadzenia i obsługi Twojego konta, umożliwienia złożenia i realizacji zamówień, wykonywania ciążących na Ferrosound obowiązków prawnych, realizacji uzasadnionych interesów obejmujących: marketing bezpośredni naszych produktów i usług, badanie Twoich preferencji w celu przygotowania informacji marketingowych dostosowanych do Twoich potrzeb (profilowanie), dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania lub wnioski, badanie satysfakcji klientów. W razie wyrażenia przez Ciebie stosownej zgody Twoje dane będą także przetwarzane w celu kierowania do Ciebie informacji marketingowych. Za Twoją zgodą, chcąc w optymalny sposób dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb, będziemy również podejmować decyzje o indywidualnym doborze: prezentowanych produktów w trakcie składania zamówienia (ostatnio oglądane), przesyłanych Ci informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych przez nas, oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Od kiedy zmiany wejdą w życie?

Opisane zmiany wejdą w życie 25.05.2018 r.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

  1. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
  2. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
  3. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  4. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładce moje dane.
  5. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
  6. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób: wiadomości e-mail na adres: ferrosound@ferrosound.net

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i/lub telefenu wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykłada nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: ferrosound@ferrosound.net

Cookies.
Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet np. komputer, smartfon, etc., zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

 

Dziękujemy za zaufanie!

 

 

Czynne pon. - pt w godz. 8.00 - 16.00

email: vkferro@ferrosound.net

Facebook: Ferrosound

Numer konta:

MBANK

09 1140 2004 0000 3402 3788 5133
 Polityka prywatności

 
 

Pliki cookies

Informujemy, iż w celu dostosowania treści i usług serwisów internetowych (dalej jako „www”) należących do Ferrosound do indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb użytkowników, używamy informacji zapisywanych przez serwery www na urządzeniach końcowych użytkownika (komputer, tablet, smartphone etc.), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia, czyli tzw. „cookies”, Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z „cookies”.

„Cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które poprzez zapisanie w urządzeniu końcowym użytkownika umożliwiają poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. „Cookies” dostarczają m.in. danych statystycznych o korzystaniu przez użytkowników z www i ich funkcjonalności. „Cookies” nie identyfikują danych osobowych użytkownika oraz nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego użytkownika lub jego oprogramowania. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny www, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

„Cookies” mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika www a następnie wykorzystywane przez współpracujących ze Ferrosound reklamodawcami, firmami badawczymi czy dostawcami aplikacji multimedialnych.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron Serwisów do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ponieważ „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich ulepszanie,
• utrzymania sesji użytkownika Serwisów (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła,
• dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika.

Każdy z użytkowników ma możliwość, w każdej chwili, wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisów jednakże nie spowoduje to braku możliwości czytania czy oglądania treści zamieszczanych w ramach Serwisów, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Wyrażenie zgody przez użytkownika na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies”. Brak zmian ustawień przeglądarki przez użytkownika oznacza zgodę na przyjmowanie „cookies”.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl